Werkwijze

Nadat u een afspraak hebt gemaakt vindt er een oriënterend gesprek plaats, waarin u uw ideeën te kennen kunt geven en we samen kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanvullingen.

Als er tekenwerk en/of vergunningen van toepassing zijn, kunnen deze aanvragen door mij verzorgd worden.
Hierna kan ik een passende en vrijblijvende offerte maken.

Als er overeenstemming wordt bereikt, zal er een planning gemaakt worden voor de start van de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij voorzieningen treffen om overlast zoveel mogelijk te beperken, bv. vloerbescherming, stofwanden enz.

Gedurende de bouwwerkzaamheden blijven wij in overleg met u, om eventuele wijzigingen zoals, bijvoorbeeld aansluitpunten van elektra en dergelijke nog te kunnen wijzigen.